арогантен

арогантен
прил. - нахален, надменен, предизвикателен, обиден, оскърбителен, груб, горделив, високомерен, безочлив, безсрамен, циничен, дързък, свадлив, нагъл, презрителен, подигравателен, рязък
прил. - пренебрежителен, нехаен, безцеремонен
прил. - самомнителен, надут, снобски
прил. - самонадеян

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • арогантен — (лат arrogans) 1. надуен, надмен, горделив, вообразен, 2. безобразен, дрзок …   Macedonian dictionary

  • безочлив — прил. нахален, нагъл, арогантен, безсрамен, неприличен, дързък, дебелоок, циничен, безобразен, упорит, настойчив, смел прил. натрапчив прил. високомерен, надменен, пренебрежителен, нехаен, рязък, безцеремонен прил. нескромен прил. самоуверен,… …   Български синонимен речник

  • безцеремонен — прил. високомерен, надменен, арогантен, дързък, безочлив, пренебрежителен, нехаен, рязък прил. отвесен, стръмен, грубичък, открит, откровен …   Български синонимен речник

  • високомерен — прил. надменен, горд, горделив, надут, самомнителен, грандоман, нахален, арогантен, самолюбие, тщеславен, самонадеян, наперен, презрителен прил. важен, виден, изтъкнат, бележит, претенциозен прил. дързък, безочлив, пренебрежителен, нехаен, рязък …   Български синонимен речник

  • горделив — прил. надменен, високомерен, надут, самомнителен, парвеню, фанфарон, дързък, арогантен, нахален, самохвалец, навирил нос, наперен, наперчен, сербез, презрителен прил. горд …   Български синонимен речник

  • дързък — прил. себеотрицателен, дръзновен, самоотвержен, неустрашим, смел, настойчив, безцеремонен, агресивен прил. нахален, груб, непочтителен, непокорен, нагъл, безсрамен, без да му мигне окото, безочлив, неприличен, арогантен, циничен прил. безразсъден …   Български синонимен речник

  • заядлив — прил. свадлив, предизвикателен, раздразнителен, инат, подигравателен, остър, язвителен, хаплив, злъчен, нападателен, драка, зъбат, устат прил. оскърбителен, обиден, арогантен, агресивен, зъл, лош прил. дразнещ, провокиращ, провокаторски прил.… …   Български синонимен речник

  • нагъл — прил. безочлив, нахален, безсрамен, неприличен, дързък, дебелоок, циничен прил. упорит, настойчив, настоятелен прил. натрапчив прил. арогантен прил. нескромен прил. самоуверен, самонадеян …   Български синонимен речник

  • надменен — прил. горд, високомерен, превзет, горделив, надут прил. презрителен, пренебрежителен, самомнителен, дързък, арогантен, самонадеян прил. важен, виден, изтъкнат, бележит, претенциозен прил. безочлив, нехаен, рязък, безцеремонен прил. раздразнителен …   Български синонимен речник

  • надут — прил. подут, набъбнал, дебел, голям, едър, наедрял, подпухнал, уголемен, увеличен прил. горделив, горд, надменен, възгордял се, наперен, наперчен, високомерен, арогантен, пренебрежителен, нахален, самонадеян, нагъл прил. преувеличен, прекален,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”